ДОГОВІР ТАЙМШЕРУ: ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВИКЛИКИ

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Федорченко
  • Володимир Кирилович Федорченко

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2024.1.6

Ключові слова:

договір таймшеру, туризм, індустрія туризму, таймшеринг, система балів, оренда, послуга, курорт, готель, готельний номер.

Анотація

У статті досліджується поняття договору таймшеру, наголошується на його міждисциплінарній природі, що містить економічні, туристичні, маркетингові та правові аспекти. Автори мають на меті проаналізувати відповідність практики таймшеру потребам і перспективам розвитку України, розглядаючи її як важливий елемент туристичної інфраструктури провідних країн світу. У дослідженні використовується поєднання міждисциплінарних підходів, спираючись на дослідження туризму, правові, соціологічні та економічні науки, щоб концептуалізувати багатогранне явище таймшеру. Використовуються історичний підхід для з’ясування динаміки розвитку таймшеру. Таймшер, як визначено в Українській енциклопедії туризму, належить до моделі спільного володіння нерухомістю для відпочинку, де кілька покупців володіють інтервалами використання, як правило, з кроком в один тиждень, у межах однієї власності. У статті класифікуються таймшери на основі сезонного використання. Дослідження використовує роботи американських учених із вивчення туризму завдяки передовій теорії та практиці таймшерів у США. Стаття також підкреслює переваги таймшеру, включно з відпусткою на професійно керованих курортах з високоякісними зручностями, що задовольняє очікування споживачів щодо якісного дозвілля. Важливим елементом економічного відновлення України після перемоги має стати туризм, оскільки Україна стане особливо привабливим напрямком для мандрівників завдяки героїзму українців. У статті підкреслюється важливість інфраструктури, як матеріальної, так й інституційної, для підтримки та розвитку таких туристичних практик, як таймшер в Україні. Дослідження має на меті зробити внесок у міждисциплінарне розуміння таймшеру в галузі досліджень туризму, наголошуючи на його практичних наслідках і актуальності для розвитку українського туризму.

Посилання

Salvatore Babones. Don’t Bash Globalization-It Will Rescue Our Economies After the Pandemic, Foreign Policy. URL: https://foreignpolicy.com/2020/04/25/globalization-economicrecovery-coronavirus-pandemic/

Українська енциклопедія туризму / за заг. ред. В. К. Федорченка. Київ : Юрінком Інтер, 2023. 660 с.

Про захист прав споживачів : Закон України №6134 від 10.06.2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3153-20#Text (дата зверенення: 05.03.2024 р.)

Butler, D. J. (2018). Phishing holidays: The market for timeshares. Tourism Economics, 24(6), 690–700. URL: https://doi.org/10.1177/1354816618774484

Timeshares, Vacation Clubs, and Related Scams. URL: https://consumer.ftc.gov/articles/timeshares-vacation-clubs-and-related-scams

John C. Crotts, David J. Butler, Antecedents of dissatisfaction and buyer regret among timeshare owners: A difficult-access research question, Tourism Management Perspectives, Volume 45, 2023. URL: https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.101064

Timeshare Industry Statistics And Trends in 2024. URL: https://gitnux.org/timeshareindustry-statistics/

Caveat emptor . URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Caveat_emptor

Gary L. Johnson The Timeshare Industry Fully Recovered in 2022. August 2, 2023. URL: https://www.hvs.com/article/9705-the-timeshare-industry-fully-recovered-in-2022.

Фатхутдінова І. В. Ґенеза правового регулювання договору таймшеру: порівняльно-правовий аспект. Нове українське право. Вип. 6, 2023, С. 26–32. URL: http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/550/498

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА