ДО ПИТАННЯ РОЗСУДУ СУДДІ ПІД ЧАС ПРИТЯГНЕННЯ ОБВИНУВАЧЕНОГО ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Лариса Ігорівна Аркуша
  • Владлена Костянтинівна Волошина
  • Владислав Васильович Сидорчук

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2024.1.12

Ключові слова:

розсуд, оцінний розсуд, суддя, обвинувачений, кримінальна відповідальність, покарання, пом’якшувальні обставини.

Анотація

У статті на підставі оцінного розсуду, який застосовується під час притягнення особи до кримінальної відповідальності, розглядаються обставини, визначені судом, які будуть пом’якшувати покарання. Наголошено, що при цьому суду необхідно не просто їх ідентифікувати з матеріалів кримінального провадження відповідно до кримінального законодавства, а провести оцінку окремих обставин кримінального провадження та надати їх обґрунтування. Для більш повного й об’єктивного дослідження оцінного розсуду суду в контексті притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності було проаналізовано вироки суду. Під час аналізу судової практики виокремлено види обставин, які були визнані судами як пом’якшувальні покарання, а саме: обставини, пов’язані з частиною 1 статті 66 КК; обставини, пов’язані із сучасною суспільно-політичною ситуацією в Україні; обставини, пов’язані з віком обвинуваченого; обставини, пов’язані з діями обвинуваченого, які свідчать про визнання ним вини; обставини, пов’язані з наявністю соціальних обов’язків обвинуваченого щодо утримання окремих осіб; обставини, пов’язані з особливостями складу вчиненого кримінального провадження, що свідчить про низьку суспільну небезпеку обвинуваченого; обставини, пов’язані з обставинами, що характеризують зв’язок обвинуваченого зі злочинним середовищем; обставини, пов’язані із суспільною характеристикою особи, яку обвинувачували у вчиненні кримінального правопорушення; обставини, пов’язані з особливостями стану здоров’я обвинуваченого; обставини, пов’язані з оцінкою судом причин та умов вчинення кримінального правопорушення; обставини, пов’язані з окремими соціальними особливостями обвинуваченого або іншими обставинами. Зроблено висновок, що попри оцінний вид розсуду судді при оцінці пом’якшувальних обставин, у контексті частини 2 статті 66 КК суддя спирається на ті обставини, про які заявляють сторони кримінального провадження в процесі судового провадження й обов’язково підтверджують їх відповідними доказами. До того ж суд має детально їх досліджувати, оцінюючи те, наскільки вони впливали на протиправну поведінку особи або ж свідчать про відносно низьку суспільну небезпеку обвинуваченого для уникнення можливої формалізації їх застосування.

Посилання

Вирок Болградського районного суду Одеської області від 27 лютого 2023 року, судова справа № 497/1843/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109231694

Кримінальний кодекс України від 05.04.2000 року, № 2341ІІІ. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/234114# n89

Рішення конституційного суду України від 27 жовтня 1999 року, справа № 9-пр/99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-99#Text

Торбас О. О. Розсуд у кримінальному процесі України : дис. … д-ра юр. наук : 12.00.09. Одеса, 2021. 478 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ