ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИРОДИ ФІДУЦІАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2024.1.5

Ключові слова:

фідуціарні правовідносини, рекодифікація цивільного права України, теорії фідуціарного права, фідуціарні обов'язки, зловживання правом, теорема Коуза, трансакційні витрати.

Анотація

Проблематика фідуціарних правовідносини полягає в тому, що це складна юридична конструкція, стосовно якої й досі не склалися єдині підходи щодо її розуміння. У країнах загального права історично склалися декілька сфер застосування фідуціарних правовідносин, наприклад, трастове право, корпоративне право, агентські правовідносини, відносини, що виникають між лікарем і пацієнтом, юристом і клієнтом, опікуном та підопічним тощо. Названі сфери застосування фідуціарних відносин є настільки різними, що й досі вчені-юристи працюють над тим, щоб віднайти спільні ознаки, які б їх об’єднували, та виробити єдину теорію фідуціарного права. Актуальність дослідження цього юридичного явища є прикладною в аспекті проведення рекодифікації цивільного законодавства України та нормативного регулювання фідуціарної відповідальності. Метою цього дослідження є вивчення юридичної природи фідуціарних правовідносин шляхом аналізу теорій їх виникнення. Проаналізовані як теорії, що базуються на одній чи декількох ознаках фідуціарних відносин (майнова теорія, теорія довіри, теорія нерівності та інші), так і комплексні теорії виникнення фідуціарних відносин, як-от теорія повноважень і дискреції, економічна теорія. За результатами дослідження зроблено висновок, що метою фідуціарних відносин є делегація бенефіціаром частини своєї дієздатності на користь фідуціарія, внаслідок чого в останнього виникають права щодо делегованих йому повноважень. Використання делегованих прав усупереч меті встановлених правовідносин є зловживанням правом. Фідуціарні обов’язки покликані запобігти зловживання фідуціарієм переданими йому правами, а в разі їх порушення – стають підставою для відшкодування збитків. З погляду економічної теорії фідуціарні обов'язки знижують трансакційні витрати, і саме цим можна пояснити різноманіття сфер суспільних відносин, у яких функціонують фідуціарні правовідносини.

Посилання

Ухвала Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 14.04.2021 у справі № 585/2836/16-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96544695 (дата звернення: 11.03.2024).

Майданик Р. А. Проблеми регулювання довірчих відносин у цивільному праві : дис. … докт. юр. наук. Київ, 2003. 526 с.

Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 06.07.2022 у справі № 909/276/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105301090 (дата звернення: 11.03.2024).

Tamar Frankel. Fiduciary law. Oxford University Press, Inc., 2011. 313 с.

Deborah A. DeMott, Beyond Metaphor: An Analysis of Fiduciary Obligation, 37 Duke Law Journal (1988). С. 879–924. URL: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article =1284&context=faculty_scholarship (дата звернення: 11.03.2024).

Paul B Miller. The Fiduciary relationship. Andrew S. Gold & Paul B. Miller, eds., Philosophical Foundations of Fiduciary Law (Oxford: Oxford University Press, 2014). С. 63–90.

Irit Samet. Fiduciary Law as Equity’s Child. Paul B. Miller & Andrew S. Gold, eds., Contract, Status, and Fiduciary Law (Oxford: Oxford University Press, 2016). С. 139–166.

David Johnston. Fiduciary Principles in Roman Law. Criddle, Evan J. and Miller, Paul B. and Sitkoff, Robert H. The Oxford Handbook of Fiduciary Law. Oxford University Press, 2019. С. 505–523.

Richard H. Helmholz. Fiduciary Principles in the Canon Law. Criddle, Evan J. and Miller, Paul B. and Sitkoff, Robert H. The Oxford Handbook of Fiduciary Law. Oxford University Press, 2019. С. 491–504.

Mohammad Fadel. Fiduciary Principles in Classical Islamic Law Systems. Criddle, Evan J. and Miller, Paul B. and Sitkoff, Robert H. The Oxford Handbook of Fiduciary Law. Oxford University Press, 2019. С. 525–543.

Dana M. Muir. Fiduciary Principles in Pension Law. Criddle, Evan J. and Miller, Paul B. and Sitkoff, Robert H. The Oxford Handbook of Fiduciary Law. Oxford University Press, 2019. С. 167–186.

Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 № 514-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text (дата звернення: 11.03.2024).

Про акціонерні товариства : Закон України від 27.07.2022 № 2465-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#Text (дата звернення: 11.03.2024).

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 11.03.2024).

Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 20.10.2022 у справі № 910/3782/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107137332 (дата звернення: 11.03.2024).

Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 07.09.2022 у справі № 904/3867/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106304039 (дата звернення: 11.03.2024).

Henry E Smith. Why Fiduciary Law is Equitable. Andrew S. Gold & Paul B. Miller, eds., Philosophical Foundations of Fiduciary Law (Oxford: Oxford University Press, 2014). С. 261–284.

Leonard I. Rotman. Fiduciary Doctrine: A Concept In A Need Of Understanding. Alberta Law Review. Volume 34-4. 1996. С. 821–852. URL: https://albertalawreview.com/index.php/ ALR/article/view/1074/1064 (дата звернення: 11.03.2024).

Julian Velasco. Delimiting fiduciary status. Research Handbook on Fiduciary Law. Edited by D. Gordon Smith and Andrew S. Gold. Cheltenham and Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2018. С. 76–94.

Chapter 2. Property rights and the Coase Theorem. Thomas J. Miceli. Contemporary Issues in Law and Economics. Abingdon, Oxon [UK]; New York: Routledge, 2018. С. 6–12.

Robert H Sitkoff. An Economic Theory of Fiduciary Law. Gold, Andrew S. & Miller, Paul B. (eds.) (2014). Philosophical Foundations of Fiduciary Law. Oxford University Press UK. С. 197– 208.

А. С. Магдіч, Е. М. Лимонова. Асиметрія інформації: сфери виникнення та ефекти. Нобелівський вісник. 2019. № 1 (12). С. 50–56. URL: https://econforum.duan.edu.ua/images/ PDF/2019/8.pdf (дата звернення: 11.03.2024).

Цитування з Jack Beatson, “Public Law Influences in Contract Law,” in Jack Beatson and Daniel Friedmann (eds), Good Faith and Fault in Contract Law (1995) 263–88, 266–7 за Daniel Markovits. Sharing Ex Ante and Sharing Ex Post: The Non-Contractual Basis of Fiduciary Relations. Gold, Andrew S. & Miller, Paul B. (eds.) (2014). Philosophical Foundations of Fiduciary Law. Oxford University Press UK. С. 216.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-01

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА