СПРАВЕДЛИВІСТЬ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ: ДЕКЛАРАТИВНА ДЕФІНІЦІЯ ЧИ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ?

Автор(и)

  • Михайло Олександрович Дармін

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2024.1.2

Ключові слова:

господарське судочинство, доступ до правосуддя, надмірний формалізм, співмірність, справедливість, судова дискреція.

Анотація

Статтю присвячено розкриттю поняття «справедливість» у господарському судочинстві. На сьогодні відсутнє комплексне наукове дослідження з питання справедливості в господарському судочинстві, яке б давало відповідь на запитання, у яких випадках суд при вирішенні спорів може безпосередньо звертатися до визначення й суті справедливості судочинства. Це зумовлює актуальність та перспективність вибраної теми дослідження. Тому автор ставить на меті визначити суть такої категорії, як справедливість, виокремити аспекти справедливості в господарському судочинстві та визначити сферу її безпосереднього застосування господарськими судами. Проаналізувавши законодавство і судову практику, автор доходить висновку, що справедливість вирішення спорів входить до завдання господарського судочинства. Процесуальний аспект справедливості реалізується в принципах (засадах) цього виду судочинства і в господарських процесуальних нормах. Водночас ігнорування господарських процесуальних норм з посиланням на справедливість призводить до свавілля й необмеженої дискреції суду та перетворює судочинство в безладний рух. Адже справедливість судочинства переважно імплементована в конкретних процесуальних нормах. Тому безпосереднє звернення до визначення і суті справедливості судочинства та безпосереднє застосування цієї основоположної засади правосуддя (у процесуальному аспекті), на думку автора, допускається в трьох випадках: 1) у порядку застосування аналогії – якщо відсутня норма, що регулює процесуальні правовідносини; 2) як критерій для ухвалення процесуальних рішень (вчинення процесуальних дій) в умовах, коли процесуальна норма допускає судову дискрецію; 3) для уникнення зайвого формалізму – якщо буквальне дотримання процесуальної норми призводить до порушення завдання та основних засад господарського судочинства.

Посилання

Рішення Конституційного Суду України від 30.01.2003 р. № 3-рп/2003 у справі № 1-12/2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-03#Text.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text.

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text.

Постанова Верховного Суду від 03.12.2018 р. у справі № 904/5995/16 про звернення стягнення на предмет іпотеки. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/78484732.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 29.11.2023 р. у справі № 906/308/20 про стягнення заборгованості та пені. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115598835.

Постанова Верховного Суду від 16.03.2020 р. у справі № 910/14147/19 про стягнення безпідставно отриманих коштів. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88245342.

Постанова Верховного Суду від 17.07.2019 р. у справі № 910/9484/18 про визнання відсутнім права. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/83258741.

Постанова Верховного Суду від 16.12.2021 р. у справі № 916/1287/20 про стягнення збитків. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102147562.

Постанова Верховного Суду від 19.07.2022 р. у справі № 904/6251/20 (904/316/21) про визнання недійсним правочину. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105436045.

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за регіонами України з розподілом за ознакою статі керівника станом на 01.01.2024 р. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/ EDRPU_2024/ks_za_ps/arh_ks_za_ps_24.htm.

Рішення Конституційного Суду України від 22.11.2023 № 10-р(II)/2023 у справі № 3-88/2021(209/21, 47/22, 77/23, 188/23). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v010p710-23#Text.

Постанова Верховного Суду від 16.06.2022 р. у справі № 910/23713/16 (910/21036/20) про визнання протиправною бездіяльності та зобов`язання вчинити дії. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/104849194.

Погребняк С. П. Справедливість у судовій діяльності. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2007. № 13. С. 47–60. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/ bitstream/123456789/2874/1/Pogrebnak_47.pdf

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435-15#Text.

Постанова Верховного Суду від 15.06.2022 р. у справі № 905/671/19 про визнання недійсним рішення наглядової ради та визнання права на отримання компенсації. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104987465.

Ухвала Верховного Суду від 19.05.2022 р. у справі № 522/22473/15-ц про визнання договорів недійсними. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104896140.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 01.03.2023 р. у справі № 522/22473/15-ц про визнання договорів недійсними. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110231822.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-01

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА