РЕФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ

Автор(и)

  • Наталія Іванівна Атаманчук
  • Любов Михайлівна Касьяненко

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2024.1.8

Ключові слова:

податкова система України, оподаткування, податкове законодавство, бюджетне законодавство, військовий збір, фінансування Збройних сил України.

Анотація

Установлення військових податків чи зборів у різних податкових системах світу зумовлювалося необхідністю залучення до бюджету додаткових фінансових ресурсів з метою задоволення військових потреб під час воєнних дій. В Україні запровадження військового збору у 2014 році здійснено з метою зміцнення обороноздатності держави та фінансової підтримки реформування Збройних сил України. У статті обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення податкового та бюджетного законодавства з метою своєчасного та повного наповнення Державного бюджету України, фінансування Збройних сил України. Авторами проаналізовано обсяги надходження військового збору в структурі доходів Зведеного бюджету України протягом 2014–2021 рр. та встановлено щорічне зростання його обсягів до бюджету. Вивчено зареєстровані у Верховній Раді Україні законопроєкти щодо реформування військового збору, зокрема диференціації ставки військового збору, звільнення від оподаткування окремих категорій осіб або доходів, а також скасування збору. Установлено недосконалість окремих положень зареєстрованих проєктів законів та необхідність їх подальшого доопрацювання. Доведено, що скасування військового збору в умовах воєнного стану може призвести до значних втрат доходів державного бюджету, зменшення джерел фінансового забезпечення Збройних сил України, що є неприйнятним. Установлено, що запровадження диференційованого оподаткування військовим збором в умовах воєнного стану замість єдиної ставки 1,5 %, сприятиме наповненню бюджету, забезпечуватиме справедливість оподаткування, для виконання не лише фіскальної, а й регулювальної функції оподаткування. Наголошено на необхідності подальшого реформування військового збору в Україні через забезпечення цільового спрямування надходжень від цього збору на реалізацію заходів та програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності й безпеки держави.

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. 2. Статистичні збірники Міністерства фінансів України «Бюджет – України» за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки. Офіційний вебсайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik.

З моменту запровадження надходження військового збору зросли у понад 13 разів. Офіційний вебсайт Рахункової палати. URL: http://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=1528.

Бак Н. Військовий збір як складова податкової системи України: потреба реформування. Перші наукові читання пам’яті С. І. Юрія: Збірник наукових праць (м. Тернопіль, 26 листопада 2015 р.). С. 47–51.

Маркова Л. Г., Алєксєєва Р. О. Військовий збір: теоретичний аспект. International scientific journal. 2015. № 3. С. 31–36.

Рєзнік О. М., Калашник Т. О. Оподаткування військового збору в Україні. Актуальні питання публічного та приватного права: Науковий журнал. 2014. № 3 (08). URL: https:// www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/38436/1/Rieznik_Kalashnyk_ Military_tax_collection_in_Ukraine.pdf/.

Рєзнік О. М., Ігнатенко Є. В. Військовий збір: історія та сучасність. Молодий вчений. 2015. № 2 (6). С. 838–841.

Чуприна Л. Особливості правового регулювання військового збору. Податкові спори в адміністративному судочинстві: Збірник тез доповідей П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Адміністративна юстиція в Україні: проблеми теорії та практики» (м. Київ, 4–5 липня 2022 року). Київ: «Компанія ВАІТЕ», 2022 р. С. 216–219.

Шпак О., Безрученок Д. Роль військового збору, як складника податкової системи України. Scientific Collection «InterConf+». 2023. № 40 (183). С. 118–127.

Шубін В. Військовий збір та військові облігації як складники бюджетної політики під час воєнного стану. Modeling the development of the economic systems. 2022. № 4. С. 200–205.

Klug J. War tax stamps help finance the war effort. Linn’s Stamp News. 2003. (07.07). URL: https://www.linns.com/insights/war-tax-stamps-help-finance-thewar-effort.html.

Terrell E. History of the US Income Tax. Business Reference Services. 2004. URL: https:// guides.loc.gov/this-month-in-business-history/april/tax-day.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів: Закон України від 31.07.2014 р. № 1621-VІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1621-18#Text.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України від 28.12.2014 р. № 71-VIII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19#Text.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях в умовах воєнного стану: Закон України від 19.06.2022 р. № 2308-IX. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2308-IX#Text.

Проект Закону про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування військовим збором осіб, які проживають на лінії зіткнення) від 11.09.2019 р. № 2118. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/888.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування військового збору від 10.10.2019 р. № 2252. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/ Card/675.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо скасування військового збору від 10.10.2019 р. № 2253. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/ Card/685.

Проект Закону про внесення зміни до під розділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо скасування військового збору від 25.10.2019 р. № 2252-2. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/680.

Проект Закону про внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України щодо скасування військового збору від 28.10.2019 р. № 2253-1. URL: https://itd.rada.gov.ua/ billInfo/Bills/Card/690.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором окремих доходів та запровадження справедливої прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб) від 17.02.2020 р. № 3076. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/1160.

Проект Закону Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження справедливої прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб та скасування військового збору від 10.03.2020 р. № 3076-2. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/ Card/1518.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором осіб, які є власниками нерухомого майна, пошкодженого або знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації від 29.08.2022 р. № 7707. URL: https://itd.rada.gov.ua/ billInfo/Bills/Card/40298.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей справляння окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану від 01.05.2022 № 7311-д. URL:https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39537.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо диференціації ставки військового збору від 25.10.2019 р. № 2252-1. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/ Bills/Card/1102.

Проект Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України щодо диференційованого оподаткування військовим збором в умовах воєнного стану від 17.11.2023 р. № 10267. URL:https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43244.

Податковий кодекс України: Закон України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5748.

Проєкт Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України щодо сплати військового збору юридичними особами – нерезидентами, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи яких, здійснюють свою господарську діяльність на території Російської Федерації від 28.03.2022 р. № 7219. URL: https://itd.rada.gov. ua/billInfo/Bills/Card/39300.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА