ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄСПЛ ЩОДО СПРАВЕДЛИВОЇ САТИСФАКЦІЇ

Автор(и)

  • Аліна Олегівна Белікова

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2024.1.15

Ключові слова:

рішення Європейського суду з прав людини, остаточне рішення, виконавча процедура, справедлива сатисфакція.

Анотація

У статті досліджено національне законодавство України та міжнародно-правових актів з виконання остаточного рішення Європейського суду з прав людини. Визначено особливості виконавчої процедури щодо справедливої сатисфакції. Розкрито принципи остаточності та неоскаржуваності – основних ознак рішень європейської судової інституції. Акцентовано на тому, що для запровадження процесу виконання рішень ЄСПЛ необхідна наявність остаточного рішення Суду, яке має процесуальний статус виконавчого документа та звернення його до виконання щодо виплати справедливої сатисфакції. Проаналізовано законодавчі норми, що регулюють питання виконавчого провадження при виконанні рішень ЄСПЛ. Наведено приклади рішень Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду України та міжнародної практики з виконання рішень Євросуду. Окреслено стадійність виконавчої процедури, яка полягає в: 1)підготовці до виконання остаточного рішення ЄСПЛ; 2) виконанні його резолютивної частини щодо виплати відшкодування (справедливої сатисфакції); 3) завершенні фактичного виконання цього рішення органами державної виконавчої служби. Звернено увагу на стадію виконання резолютивної частини рішення, яка є центровою в усьому виконавчому процесі, виключно на якій виокремлюється особливість виконавчого провадження при виконанні рішень ЄСПЛ у справах проти України. Зроблено висновок, що характерною рисою виконавчої процедури рішень ЄСПЛ є особливий порядок їх виконання, а також від належного дотримання стадійності цього процесу залежить своєчасна та повна виплата стягувачу справедливої сатисфакції.

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. URL: http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 28.01.2024).

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3477-15#Text (дата звернення: 28.01.2024).

Феміда передумала: чому суд порушує принцип «вирішеної справи». URL:https://www. asterslaw.com/ua/press_center/publications/res_judicata_principle_in_ukrainian_courts/ (дата звернення: 28.01.2024).

Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Т. 5. Київ : Українська енциклопедія, 2003. 736 с.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі Устименко проти України від 29 січня 2016 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_b27#Text (дата звернення: 28.01.2024).

Роз’яснення Верховним Судом способу виконання рішення в межах перегляду справи після ЄСПЛ, через що відбулася фактична зміна суті остаточного рішення суду, порушує конвенцію. 2023. URL: https://advokatpost.com/roz-iasnennia-verkhovnym-sudom-sposobuvykonannia- rishennia-v-mezhakh-perehliadu-spravy-pislia-iespl-cherez-shcho-vidbulasiafaktychna- zmina-suti-ostatochnoho-rishennia-sudu-porushuie-konventsiiu/.

Рішення Конституційного Суду України від 02 грудня 2019 року, № 11-р/2019 у справі № 1-182/2019(4165/2019) за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 151-2 Конституції України. URL: https://ccu.gov.ua/ sites/default/files/docs/11_p_2019.pdf.

Берченко Г. В. Обов’язковість, остаточність і неоскаржуваність рішень і висновків Конституційного Суду України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Том. 1, № 58. С. 67–71. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/35710/1/.

Про виконавче провадження : Закон України від 02.06.2016 р. № 1404-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text.

Кочура О. О. Окремі аспекти виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/187224007.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Номер

Розділ

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО