Сучасний світ – світ непереборної швидкості, стрімкого розвитку. Сучасна Україна – це країна перманентного соціального і правового експерименту, що відбувається на тлі процесів інтеграції і глобалізації. Чи утвердиться Україна у статусі європейської держави, з якої можуть брати приклад? Чому Україна втрачає правові можливості?

Нове українське право – науковий журнал, що має на меті говорити сучасними словами, сучасними ідеями про правову дійсність. Українці заслуговують на оновлене, сучасне законодавство відповідно до сучасних тенденцій в Європі та світі. Державні перетворення, політичні рішення, трансформація законодавства – це класика викликів, що вимагають свіжих поглядів та наукових розвідок.

Нове українське право – комунікаційна платформа для науковців, правників, освітян, які фахово та об’єктивно висвітлюють проблемні питання права та пропонують інноваційні шляхи для їх вирішення. Це абетка перспективних ідей та моделей їх впровадження у сучасні правові реалії, а також каталізатор розвитку суспільства; це ексклюзивна аналітика та коментарі з найбільш актуальних питань права.

Редакційна колегія фахового журналу «Нове українське право» запрошує авторів до відкритого діалогу на сторінках видання!

 Козацькому роду нема переводу!

Поточний номер

№ 3 (2023): Нове українське право

Нове українське право. Київ: Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України, 2023. Вип. 3. 226 стр. 
Засновник: Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України
Видавець: Видавничий дім «Гельветика»
Ухвалено до друку: 27 липня 2023 р.

Опубліковано: 2023-08-31

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Переглянути всі випуски