ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

Автор(и)

  • Вікторія Анатоліївна Худавердієва

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.31

Ключові слова:

євроінтеграційні процеси в Україні, Європейський Союз (ЄС), Всесвітня туристична організація (UNWTO), міжнародний туризм, імплементація законодавства ЄС, галузь туризму.

Анотація

У статті визначено головні правові аспекти євроінтеграційних процесів в Україні в контексті імплементації законодавства Європейського Союзу (ЄС) в галузі туризму, з’ясовано місце, роль і значення Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) в сучасному міжнародному туризмі, можливості цієї організації щодо розвитку політичного, економічного та культурного співробітництва держав. Визначено проблеми та перспективи розвитку вітчизняного туризму. Україна приділяє велику увагу співпраці з ЄС із питань визначення та впровадження світової туристичної політики, включення України до перспективних програм фінансової та технічної допомоги, а також інвестиційних проєктів ЄС у галузі туризму. Розвиток співпраці з ЄС відбувається відповідно до програми виконання Угоди про партнерство та співпрацю між Україною та ЄС у 1994 році, стратегії інтеграції України до ЄС. Запропоновано рекомендації з удосконалення державної туристичної політики в контексті розвитку відносин України з ЄС. З метою імплементації директив ЄС актуальним є вирішення питань лібералізації формальностей, пов’язаних із в’їздом іноземців в Україну; підвищення якості та вдосконалення туристичних послуг, розробка системи стандартизації та сертифікації туристичних підприємств в Україні, які могли б відповідати міжнародним стандартам та нормам ЄС; упровадження інвестиційної діяльності та надання технічної допомоги з боку держав ЄС; створення відповідної системи навчання, перекваліфікації, відбору персоналу та вдосконалення їх кваліфікації, зайнятого в туристичному секторі України, за допомогою навчання та стажування в країнах Європейського Союзу; популяризація позитивного туристичного іміджу України на європейському ринку. Основне завдання, що сприяє найшвидшій імплементації законодавства ЄС, – це допомога зі сторони ЄС щодо залучення інвестицій у розширення та вдосконалення туристичної та курортної інфраструктури України, проведення міжнародних семінарів та наукових конференцій за участю іноземних колег, вивчення досвіду організації туристичної діяльності в країнах ЄС, розробка ноу-хау в наданні туристичних послуг, вивчення стандартів та норм обслуговування туристів ЄС.

Посилання

Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами. Угоду ратифіковано Законом № 237/94-ВР (237/94-ВР) від 10.11.94. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_012t

Кондратюк Є. А. Концептуальні основи політики ЄС щодо України в 90-х роках. Наукові записки. Електронний науковий журнал Державного університету. 2016. № 3 (19). С. 20–31.

Капрусь О. В. Еволюція структури та діяльності Всесвітньої туристичної організації у контексті сучасних глобалізаційних процесів: монографія. Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. 233 с.

Тарасова І. Всесвітня туристична організація та її роль у міжнародному туристичному русі. Дипломат. служба. 2018. № 4. С. 60–64.

Хартія туризму : Офіційний вебпортал Верховної Ради України. URL: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/995_640.

UNWTO. Call for Action for Tourism’s COVID 19 Mitigation and Recovery, published 1 April 2020. URL: https://www.unwto.org/news/unwto-launches-a

Баррозу: ЕС намерен завершить переговоры по СА и ЗСТ с Украиной, РБК Україна, 19.12.2011. URL: https://daily.rbc.ua/rus/show/barrozu-es-nameren-zavershit-peregovory-posa- i-zst-s-ukrainoy-19122011122500

Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, 7 May 2009, Prague. URL: https://reliefweb.int/report/armenia/joint-declaration-prague-eastern-partnership-summit

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 № 168-р. URL: http:// ukrstat.gov.ua.

Украина и ЕС оформили безвизовый режим. РБК, 17.05.2017. URL: https://www.rbk.ua

Перешли все границы. Получит ли Украина безвизовый режим с Европейским союзом. URL: https://businessvisit.com.ua/vizy/bezvizovyj-rezhim-s-eu/

Visas: Council adopts regulation on visa liberalisation for Ukrainian citizens – Consilium. URL: https://www.consilium.europa.eu.

Україна та ЄС оформили безвізовий режим. RBC, 17.05.2017. URL: https://www.rbk.ua

Урядовий портал 11 червня 2011 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/

USAID. Туристичний барометр України 2020. URL: https://www. ntoukraine.org/nsts_ analitics_.html

Про туризм : Закон України від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР. URL: https:// zakon.rada.gov.ua

Західний курс: чому Верховна Рада змінила Конституцію. RBC. 7 лютого 2019 р. URL: https://www.rbk.ua

Ukraine has officially received the status of a candidate for EU membership. URL: https:// www.eurointegration.com.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13