УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Федорченко
  • Володимир Кирилович Федорченко
  • Ніла Олексіївна П’ятницька
  • Олег Михайлович Григоренко

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.28

Ключові слова:

закони України, нормативно-правові акти, тендер, послуги з організації харчування учнів, закупівля послуг з організації харчування учнів, чисельний та кваліфікаційний склад працівників підприємства, якість та безпека харчування; економічні відносини на підприємствах.

Анотація

У статті на основі безпосереднього дослідження та вивчення нормативно-правових актів різного рівня проаналізовано правове забезпечення організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО). Для досягнення мети застосовано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження. Доведено, що державне регулювання організації харчування в ЗЗСО має здійснюватися за такими напрямами, як визначення основних засад державної політики та механізму їх реалізації у сфері організації харчування учнів за місцем навчання; забезпечення управління у сфері організації харчування у ЗЗСО на всіх рівнях; упровадження прогресивних моделей управління процесом забезпечення харчування учнів у ЗЗСО; застосування інноваційних методів та форм організації обслуговування учнів; забезпечення якості та безпечності харчування учнів; побудова ефективних економічних відносин у сфері організації харчування у ЗЗСО. Установлено, що організацію харчування учнів регламентують багато законів та підзаконних актів, кожний із яких створює правове поле для вирішення певних питань, пов’язаних з організацією харчування учнів у закладах загальної середньої освіти, проте немає закону, який би комплексно і системно об’єднав найбільш важливі питання в одному акті. Таким міг би бути Закон України «Про харчування у закладах загальної середньої освіти». Також є потреба у розробці і окремих нормативно- правових актів, у яких можуть бути представлені методичні рекомендації щодо вирішення певних питань, пов’язаних з організацією харчування учнів у закладах загальної середньої освіти. Це насамперед стосується закупівлі послуг з організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти та визначення чисельного та кваліфікаційного складу працівників підприємства – організатора харчування учнів у закладах загальної середньої освіти. Ухвалення Закону України «Про харчування у закладах загальної середньої освіти» комплексно вирішить найважливіші питання організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти та дозволить суттєво підвищити ефективність, безпечність та якість харчування учнів закладів освіти.

Посилання

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення 01.09.2022 р.)

Про охорону дитинства : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 30. Ст. 142. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2402-14#Text (дата звернення 01.09.2022 р.)

Про освіту : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38–39. Ст. 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 #Text (дата звернення 01.09.2022 р.)

Про повну загальну середню освіту : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 31. Ст. 226. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/463-20#Text (дата звернення 01.09.2022 р.)

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : Закон України. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 16. Ст. 200. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text (дата звернення 01.09.2022 р.)

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 45. Ст. 425. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3551-12#Text (дата звернення 01.09.2022 р.)

Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 35. Ст. 290. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1768-14#Text (дата звернення 01.09.2022 р.)

Про публічні закупівлі : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 9. Ст. 89. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/922-19#Text (дата звернення 01.09.2022 р.)

Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» : Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, №45, ст.289. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114- 20#Text (дата звернення 01.09.2022 р.)

Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 51, ст. 716. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492- 17#Text (дата звернення 01.09.2022 р.)

Про доступ до публічної інформації : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2939-17#Text (дата звернення 01.09.2022 р.)

Про відкритість використання публічних коштів : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (дата звернення 01.09.2022 р.)

Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку : Постанова КМУ від 22 листопада 2004 року № 1591. Офіційний вісник України. 2004. 124 3/2021 Господарське право і процес № 47. С. 33. Ст. 3107. URL: https:// zakon.rada.gov. ua/laws/show/1591-2004-n#Text (дата звернення 01.09.2022 р.)

Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку : Постанова КМУ від 24.03.2021 р. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-п#Text (дата звернення 01.09.2022 р.)

Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість : Постанова КМУ від 2 лютого 2011 року № 116 (із змінами згідно з Постановами КМУ від 11 січня 2012 року № 1 та від 18 січня 2016 року № 16). Офіційний вісник України. 2011. № 12. С. 58. Ст. 518. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/116-2011-n#Text (дата звернення 01.09.2022 р.)

Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах: Постанова Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. № 41/10321 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0041-05#Text (дата звернення 01.09.2022 р.)

Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах : Наказ МОЗУ/МОНУ від 1 червня 2005 року № 242/329. Офіційний вісник України. 2005. № 24. С. 111. Ст. 1373. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0661-05#Text (дата звернення 01.09.2022 р.)

Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти : Наказ МОНУ від 6 грудня 2010 року № 1205. Офіційний вісник України. 2010. № 101. С. 180. Ст. 3647. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z1308-10#Text Text (дата звернення 01.09.2022 р.)

Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ Міністерства економіки України від 1 серпня 2006 року № 265 (втратив чинність 16 жовтня 2015 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/ v0265665-06 (дата звернення 01.09.2022 р.)

Про стан і проблеми нормативно-правового врегулювання харчування дітей та учнів у закладах освіти : Рішення Комітету з питань науки і освіти ВРУ від 27 лютого 2019 року, протокол № 10. URL: https://kno.rada.gov.ua/news/ main_news/75284.htm (дата звернення 01.09.2022 р.)

Галина П’ятницька, Наталія Федорченко, Ніла П’ятницька, Олег Григоренко. Державне регулювання організації харчування в закладах загальної середньої освіти. Підприємництво, господарство і право. Київ, 2021. № 3 (301). С. 115–125.

ДБН В.2.2.-3-97 Будинки і споруди. Будинки і споруди навчальних закладів. Київ : Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1997 р. С. 22.

Аудиторський звіт за результатами планового аудиту ефективності за 2014- 2017 роки: Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). URL: https://www.google.com/ search?client=firefoxb- d&g=Аудиторський+звіт+ за+результатами+планового+аудиту+ефективнос ті+за+2014- 2017 (дата звернення 01.09.2022 р.)

Про стан організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва на початок 2017–2018 навчального року : Інформаційна довідка. URL: https://www.google. com/ search?client=firefox-b-d&g=Інформаційна+дові дка++Про+стан+організації+харчу вання+у+заг альноосвітніх+навчальних+закладах+м.+Києва +за+2017-2018 (дата звернення 01.09.2022 р.)

Чи буде шкільний обід у чорнобильців? Урядовий кур’єр від 23.07.2021 р. №141. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chi-bude-shkilnij-obid-u-chornobilciv/ (дата звернення 01.09.2022 р.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13