ДЕТЕРМІНАЦІЯ СВОБОДИ ВОЛІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ЄС ТА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Віктор Олександрович Савченко

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.22

Ключові слова:

свобода волі, цивільне право, євроінтеграція, автономія волі, принципи цивільного права.

Анотація

У статті проаналізовано детермінацію свободи волі в цивільному праві ЄС та України. Актуальність теми зумовлена тим, що в умовах євроінтеграції України необхідно з’ясувати подібності і відмінності детермінації свободи волі в цивільному праві ЄС та України. Це уможливить гармонізацію українського законодавства з міжнародними вимогами, а більш глибоке розуміння проблематики буде актуальним для імплементації норм європейського права. У статті наведено приклади прояву теорії свободи волі в нормах законодавства країн – членів ЄС та України. Зроблено висновок, що, обравши природно-правову модель як вектор розвитку національного права, законодавець передбачив обов’язковість розуміння свободи волі як базису принципів цивільного права. Свободу волі слід визнати такою само фундаментальною ідеєю, як й інші принципи цивільного права. У статі приділено увагу взаємозв’язку свободи волі і принципів цивільного права ЄС та України. Проголошено, що принципи цивільного права країн – членів ЄС мають свої подібності та відмінності. Зазвичай виокремлюють сім принципів цивільного права ЄС: 1) принцип «обрамленої» автономії (The Principle of “Framed” Autonomy); 2) принцип захисту слабкої сторони (The Principle of Protection of the Weaker Party); 3) принцип недискримінації (The Principle of Non- Discrimination ); 4) принцип ефективності (The Principle of Effectiveness); 5) принцип рівноваги (The Principle of Balancing); 6) принцип пропорційності (The Principle of Proportionality); 7) принцип сумлінності та заборона зловживання правами (An Emerging Principle of Good Faith and of a Prohibition of Abuse of Rights). Автор наголошує, що проблематика свободи волі посідає центральне місце в цивільному праві ЄС та України. Водночас у законодавстві не детерміновано це поняття, через що доцільно закріпити в цивільному законодавстві авторське визначення свободи волі як здатності людини усвідомлено, вільно та самостійно ухвалювати та реалізовувати рішення щодо участі в цивільних правовідносинах через вчинення дій або бездіяльності, розпорядження суб’єктивними цивільними правами та виконання обов’язків, а також можливості нести правову відповідальність за них.

Посилання

Pound R. The End of Law as Developed in Juristic Thought II: The Nineteenth Century. Harv. L. Rev., 2017. P. 223–225.

Radin M. Contract Obligation and the Human Will. Colum. L. Rev., 1943. P. 575–577.

Havel B., Pihera V. Limits of Autonomy of Will in the Law of Business Corporations (Structural Considerations). Pravnik, 2022. №161 (4), P. 319–331.

Ayago A.D. Autonomy of the will, public policy and international public order in european family and succession law regulations. Cuadernos de Derecho Transnacional, 2021. №13 (2), P. 1003–1021.

Swiderzka M. Patient’s autonomy of will in Polish law. Medicine and law, 2012. №31 (3). P. 375–386.

Reich N. General Principles of EU Civil Law. Cambridge: Intersentia, 2013. 244 p.

Загоруй Л. М. Принцип цивільного права – форма вираження ідеї свободи фізичної особи. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. № 2 (78). С. 222–230

Савченко В. О. Узагальнення взаємозв’язку свободи волі з принципами цивільного права. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities», 27 серпня 2021 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія) / Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». Відень, Вінниця, 2021. № 7. С. 108–109.

List C. Why Free Will Is Real. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2019. Р. 207.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13