ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Влада Володимирівна Літошко

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.5

Ключові слова:

адміністративно-правове регулювання, зброя, вогнепальна зброя, зареєстрована зброя, незареєстрована зброя, реєстр вогнепальної зброї, Міністерство внутрішніх справ України.

Анотація

У статті аналізується сучасний стан регулювання володіння і використання вогнепальної зброї в Україні. Обговорюються перспективи вдосконалення правового регулювання та акцентується увага на проблемах, пов’язаних із неврегульованим володінням і користуванням вогнепальною зброєю. Ці проблеми ілюструють дані правоохоронних органів щодо вилучень вогнепальної зброї та боєприпасів. Велика кількість незареєстрованої вогнепальної зброї в руках громадян у поєднанні з порушенням територіальної цілісності та зростанням злочинності свідчить про необхідність створення реєстру вогнепальної зброї. Крім того, у статті розглядаються актуальні думки українських науковців щодо визначень понять, пов’язаних із володінням і користуванням вогнепальною зброєю, застосування цих понять, їх використання та необхідності правового регулювання. Протягом останніх кількох років в Україні було багато спроб ухвалити законодавство, яке б регулювало володіння та використання вогнепальною зброї цивільними особами. Лише один законопроєкт отримав позитивну оцінку профільного комітету – Закон № 4335-1 від 24 листопада 2020 року. Ще два проєкти обговорювалися Верховною Радою України протягом 2021 року: № 5708 від 25 червня 2021 року та № 5708-1 від 13 липня 2021 року. Три проєкти розглянуто Комітетом з питань правоохоронної діяльності. На думку авторів, нинішня редакція законопроєкту не може бути ухвалена через наявність у ній сумнівних розділів. Комітет стверджує, що Директива 2021/555 Європейського Союзу вимагає узгодження законопроєкту. В Україні діє закон від 24 березня 2021 року, який ухвалила Верховна Рада. Це стосується придбання та володіння зброєю, і досі незрозуміло, чи є неузгодженості в класифікаційних стандартах. Також немає реєстру вогнепальної зброї, хоча є багато зареєстрованої зброї. Особливої уваги заслуговує подальше дослідження проблеми класифікації цивільної вогнепальної зброї. Потрібна подальша дискусія між науковцями та громадськістю перед ухваленням будь-яких законів щодо регулювання вогнепальної зброї в Україні. Будь-які закони, що стосуються регулювання вогнепальної зброї, уже потребують доопрацювання.

Посилання

Конституція України: від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР : станом на 1 січ. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.

Діденко С.В. Зміст адміністративно-правового забезпечення обігу та застосування зброї в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. Випуск 1–2, 2016. С. 9–14.

Діденко С.В. Адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2016. С. 443.

Висновок Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України від 08 грудня 2021 року щодо проєкту закону про право на цивільну вогнепальну зброю № 5708 (від 25 червня 2021 року.) URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72360 (дата звернення: 14.09.2022).

Белінський Ю.Є. Поняття «зброя» та його нормативне визначення. Право і суспільство. 2012. № 1. С. 188–191.

Курило В.І., Даниленко А.О. Адміністративно-правове регулювання обігу зброї в Україні. Международный научный журнал «Интернаука». Серия: «Юридические науки». 2017. № 3 (3). С. 22–26.

Осадчий В.І. Кримінально-правова складова регламентування поліцейських заходів примусу в Законі України «Про Національну поліцію». Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2015. № 4 (37). С. 154–160.

Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII : станом на 15 черв. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text (дата звернення: 14.09.2022).

Тимофєєв В., Хованова Д. Активне застосування вогнепальної зброї: поняття та характеристика. Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : Міжнар. наук. конф., м. Дніро, 12 берез. 2021 р. Дніпро, 2021. С. 237–238. URL: https://er.dduvs. in.ua/bitstream/123456789/6329/1/94.pdf (дата звернення: 14.09.2022).

Корінець А.В. Сутність режимів обігу зброї та вибухових речовин як об’єктів дозвільної системи. Науковий вісник. 2011. Т. 2, № 2. С. 188–196.

Про цивільну зброю та боєприпаси : проєкт закону від 24.11.2020 р. № 4335-1. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70512.

Про право на цивільну вогнепальну зброю : проєкт закону від 14.09.2022 р. № 5708. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72360.

Про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю : проект закону від 21.07.2021 р. № 5708-1. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=72481

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. Офіс Генерального прокурора. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovanikriminalni- pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2

Драп’ятий Б. Законодавче врегулювання обігу цивільної вогнепальної зброї в Україні: за крок до історичної події. Голос України. URL: http://www.golos.com.ua/article/ 354081?fbclid=IwAR3EuOsM-IC8j2KgYjF550qV067pHQ0Hus8_Q0nOi5fUQM51rEjeiNXhAv8.

Телеканал ДОМ. Легалізація зброї: на які види та як видаватимуть дозвіл. ДОМ. URL: https://kanaldom.tv/uk/legalizacziya-oruzhiya-na-kakie-vidy-i-kak-budet-vydavatsyarazreshenie/.

Висновок Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України щодо проєкту закону про право на цивільну вогнепальну зброю. Київ : Верховна Рада України, 2021. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72360.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13