ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Наталія Валеріївна Лаговська

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.1

Ключові слова:

адаптація, імплементація, законодавство ЄС, права дитини, права людини, суб’єктивне цивільне право, АТО, воєнний стан, збройний конфлікт.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню права дитини на природне існування та соціальне буття, окремо проаналізовано болісні проблеми захисту прав дитини в Україні, проаналізовано статистичні дані за останні кілька років: у розрізі скорочення кількості населення в Україні, зменшення народжуваності в Україні матерями молодшими 20 років, питомої ваги живонароджених дітей у них в Україні. Окрему увагу приділено завданню держави щодо припинення погіршення здоров’я дітей, зменшення випадків розповсюдження соціально небезпечних хвороб, як-от туберкульоз, венеричні хвороби, ВІЛ/СНІД, здійсненням державної політики у галузі охорони здоров’я через економічні, соціальні та інші важелі. Наголошено на важливості виховання дитини в сім’ї, підкреслено, що не втрачає актуальності проблема сирітства в Україні, яка значно посилилася від початку військової агресії Російської Федерації. Автор статті звертає увагу, що переважна кількість дітей, які перебувають і яких виховують в інтернатах, мають батьків, які не можуть їх виховувати, зважаючи на соціальну незахищеність, бідність, відсутність роботи та стабільного заробітку, пияцтво, жебракування, відсутність власного житла, обмежені можливості щодо забезпечення добробуту сім’ї, відсутність рівного доступу до необхідних для дитини послуг і благ. Проаналізовано показник дитячої злочинності та кількісний показник злочинів, жертвами яких стали малолітні та неповнолітні. Приділено увагу правам дитини на особливий захист і піклування, проаналізовано перспективи імплементації європейських стандартів захисту прав дитини в законодавство України. Проаналізовано особливості застосування європейських стандартів захисту прав дитини в умовах воєнного стану. Визначено, що захист прав дитини має бути пріоритетним напрямом державної політики. Сформовано пропозиції щодо покращення механізму захисту прав дітей та уніфікації деяких термінів.

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Конвенція ООН про права дитини. Київ : ПрінтІксПрес, 1999. 32 с.

Діти, жінки та сім’я в Україні : стат. збірник. Київ : Державна служба статистики України, 2020. 384 с.

Вінгловська О.І. Імплементація міжнародних стандартів прав дитини в національному законодавстві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук; Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; Інститут міжнародних відносин. Київ, 2000. 186 с.

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 року № 1629–IV. Офіційний вісник України. 2004. № 15. С. 30.

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року. Урядовий кур’єр. 2002. № 4.

Маміч О.В. Поняття «дитина» у міжнародному і європейському праві. Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-виклад. складу, присвяч. 15-річчю Нац. ун-ту «Одес. юрид. акад.» та 165-річчю Одес. школи права (20–21 квітня 2012 року). Т. 1. Одеса, 2012. С. 443–444.

Права дитини: європейський досвід : [методичний посібник] / упоряд. Н.М. Костяк. Львів : ПАІС, 2007. С. 35–36.

Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей. Київ : UNICEF, 2016. 318 с.

Ковальчук А.Ю., Гуревич О.М. Деякі аспекти правового забезпечення прав і свобод дитини. Європейські перспективи. 2012. № 2. Ч. 2. С. 83–87.

Українська дипломатична енциклопедія: у 2 т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. Київ : Знання України, 2004. Т. 1. 760 с. 12. Про охорону дитинства : Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402–ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 30. Ст. 142.

Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия : право и практика / Д. Гомьен, Д. Харрис, Л. Зваак. Москва : Изд–во МНИМП, 1998. 600 с.

Діти мають право на особливий захист / Урядовий контактний центр URL: https:// www.ukrinform.ua/rubric–society/2106246–diti–maut–pravo–na–osoblivij–zahist–uradovij– kontaktnij–centr.html (дата звернення: 19.03.2017).

. Крестовська Н.М. Права дитини під час збройного конфлікту : сучасні українські реалії. Права людини в Україні в сучасних умовах : пошук нових механізмів утвердження та забезпечення : матеріали Міжнар. наук. практ. конф. (м. Київ, 10 грудня 2014 року) / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка, В.П. Тихого. Київ, 2014. С. 56–63.

З України депортовано до Росії понад 5 тисяч дітей : скільки вдалося повернути. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/07/20/novyna/suspilstvo/ukrayiny-deportovano-rosiyi-5- tysyach-ditej-skilky-vdalosya-povernuty (дата звернення: 13.09.2022).

Ежегодный доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Лейлы Зерруги (A/HRC/25/46) от 26 декабря 2013 года. URL: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Documents/A– HRC46_ ru.doc (дата звернення: 01.09.2017).

Стефанчук М.О., Захист суб’єктивних цивільних прав дітей в умовах збройних конфліктів через призму адаптації законодавства України до стандартів ЄС (проблеми пріоритетів те термінології). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород, 2017. С. 101–105.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13