АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.32

Ключові слова:

системи відеоспостереження, ідентифікація особи, матеріали відеозапису, моделювання; спостереження, фіксація обстановки.

Анотація

У статті здійснено дослідження зарубіжного досвіду у сфері використання систем відеоспостереження, зокрема можливостям ідентифікації особи за матеріалами відеозапису. Актуальність теми зумовлена тим, що проблема дослідження зображень особи зафіксованих в матеріалах відеозапису, є однією з найбільш складних, що обумовлено впливом певних негативних факторів на якість зображення особи. Для досягнення поставленої мети використано загальнонаукові та спеціальні методи, які є засобами наукового пошуку. Зокрема, метод системного аналізу, а також системно-структурний, формально-логічний і статистичний надали можливість окреслити появу систем відеоспостереження, основні цілі їх використання правоохоронними органами країн світу та окремими громадянами, а також становлення та розвиток ідентифікації особи, зафіксованої в матеріалах відеозапису, розкрити сутність її завдань. Розглянуто історію відеоспостереження і те, як воно перетворилося в технологію, яка стала невід'ємною частиною нашого життя, як змінилося відеоспостереження за останні десятиліття. Відеоспостереження стало невід'ємною частиною життя суспільства. У зв’язку зі стрімким розвитком науки та передових технологій, відеозаписи та інші електронні носії, відіграють значну роль у процесі встановлення особи та під час здійснення розслідування правопорушень. Відеозапис має значні переваги, оскільки містить достовірну, повну та наглядну інформацію. Системи відеоспостереження ефективні при різних умовах застосування. Для них характерна гнучкість і можливість розширювання інтелектуальних рішень. Наукова новизна. Вивчено досвід інших країн. Висвітлено переваги використання матеріалів відеозапису з метою ідентифікації за ними особи з метою протидії злочинності. Виокремлено основні завдання та можливості ідентифікації особи, зафіксованою в матеріалах відеозапису з використанням новітніх інформаційних технологій, що зумовлено формуванням алгоритму нового інструментарію у протидії злочинності.

Посилання

Відео (матеріал з вікіпедії). URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Відео (дата звернення: 07.09.2022);

Історія відеоспостереження. URL: https://worldvision.com.ua/articles/istoriyavideonablyudeniya (дата звернення: 07.09.2022).

Криміналістика: Академічний курс: підручник / Т.В. Варфоломєєва, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров та ін. ; Київ : Юрінком Інтер, 2011. 352 с.

Криминалистика: учебник / за ред. Н.П. Яблокова. 2-е изд. Москва: Юристь, 2002. 467 с.

Videoueberwachung im oeffentlichen Raum. URL: http://users.minet.unijena.de/~nez/ IuG5/09.Video%B3berwachung%20im%20%F7ffentlichem%20Raum.Wender.pdf (дата звернення: 07.09.2022).

Public Video Surveillance: Is It An Effective Crime Prevention Tool? URL: https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/public-video-surveillance-it-effective-crimeprevention- tool (дата звернення: 07.09.2022).

Glatzner Florian Die staatliche Videoüberwachung des öffentlichenRaumes als Instrument der Kriminalitätsbekämpfung: Magisterarbeit / Florian Glatzner. Münster, 2006. 122 p. URL: https://digitalcourage.de/sites/default/files/pictures/datenschutz/florian-glatzner-videoueberwachung.pdf (дата звернення: 07.09.2022).

CCTV Cameras and Big Ben London Landmark URL: https://www.caughtoncamera.net/ news/how-many-cctv-cameras-in-london/cctv-cameras-and-big-ben-london-landmark/ (дата звернення: 07.09.2022).

Хахановський В. Г. Теорія і практика криміналістичної інформатики : автореф. дис. … доктора юридичних наук : 12.00.09 . Київ, 2011. 28 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13