ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО ДОСВІДУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.25

Ключові слова:

євроінтеграція, корупція, протидія та запобігання корупції, Державна митна служба України, воєнний стан, реформа Державної митної служби України.

Анотація

У статті розглядається можливість використання зарубіжного антикорупційного досвіду в діяльності органів Державної митної служби України. Упровадження антикорупційного досвіду особливо важливе в умовах європейської інтеграції та взаємодії України з міжнародними організаціями. Актуальність дослідження зумовлена тим, що на сучасному етапі реорганізації Державної митної служби України потребує вивчення соціальних та економічних чинників формування передумов виникнення та протидії корупції в митних органах України. У статті розглянуто низку проблем, що зумовлюють виникнення такого феномену, як корупція в митних органах, та визначено, що в Україні розроблено засади державної антикорупційної політики на 2020–2024 роки та визначено нові напрями вдосконалення та реалізації антикорупційної політики на національному та галузевому рівнях. Зазначено, що в митних органах існують такі проблеми, як: недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірні дискреційні повноваження працівників; непрозорість класифікації товарів, визначення їх митної вартості та визначення перевірки; неправомірне адміністративне оскарження діяльності посадових осіб митних органів. Проаналізовано за різними критеріями класифікацію корупційних правопорушень під час проведення митних процедур. Визначено, що в результаті розростання корупції в митниці відбувається зниження рівня національної безпеки та захисту громадян; зменшуються доходи державного бюджету; зменшуються іноземні інвестиції; збільшуються витрати пересічних громадян; створюються бар’єри для глобальної торгівлі та економічного зростання; знижується рівень довіри населення до державних органів загалом та до органів Державної митної служби України зокрема; знижується рівень співпраці між митницею та іншими державними органами; знижується рівень добровільного дотримання митного законодавства. Таким чином, ураховуючи ці положення, ми можемо спостерігати, що впровадження європейського досвіду протидії та запобігання корупції в органах Державної митної служби України допоможе знизити показники корупції в митних органах методом профілактичної роботи.

Посилання

Білоус В.Т., Тернущак М. М. Правові гарантії фінансової безпеки з надання допомоги Україні після війни. Економіка. Фінанси. Право. 2022. № 8. С. 5–9.

Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44–45, № 46–47, № 48, ст. 552. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/4495-17#top (дата звернення: 07.08.2022)

Олійник Д. О. Поняття та види корупційних злочинів, що вчиняються при здійсненні митних процедур. Часопис Київ. ун-ту права. 2017. № 1. С. 329–333.

Конституція України від 28.06.1996 з наступними змінами і доповненнями. URL: http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр. (дата звернення: 07.08.2022)

Про засади державної антикорупційної політики на 2020–2024 роки : Закон України. Київ, 2020. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Antykoruptsijna-strategiyana- 2020-2024-roky-za-rezultatamy-publichnyh-obgovoren-16.09.2020.pdf (дата звернення: 07.08.2022)

Баранов О. С. Актуальні проблеми протидії та запобігання корупції в органах Державної фіскальної служби. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2016. № 20. С. 30–33.

Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст. 2056.

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. URL: https:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19. (дата звернення: 01.08.2022).

Антикорупційна програма Міністерства фінансів України на 2021-2022 роки (затверджена наказом Міністерства фінансів України 31.08.2021 року №493). URL: https://mof.gov. ua. (дата звернення:07.08.2022)

Антикорупційна програма Державної митної служби України на 2021-2022 роки (затверджена наказом Державної митної служби України від 09.12.2020 року №560 (у редакції наказу Державної митної служби України від 22.06.2021 № 460). URL: https://qdpro.com. ua news (дата звернення: 07.08.2022)

Участь України в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії корупції URL: https://minjust.gov.ua/m/str_35749 (дата звернення: 07.08.2022)

Співак І. В. Упровадження стандартів митної етики та доброчесності як один з основних напрямів розвитку антикорупційної політики держави в митній сфері. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Випуск 3 (43). 2019. С. 267–273.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13