ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ІНСТИТУТУ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Андрій Вікторович Свінцицький

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.23

Ключові слова:

учасники кримінального провадження, інститут забезпечення безпеки, європейські стандарти.

Анотація

У статті проаналізовано європейські стандарти інституту забезпечення безпеки учасни- ків кримінального провадження та порівняно їх із законодавчим закріпленням положень цього інституту в Україні. Констатовано, що законодавство України проголошує визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина обов’язком держави. Захист прав людини в кримінальному процесі неможливо розглядати у відриві від кримінальної та кримінальної процесуальної політики держави, яка є невід’ємною частиною правової політики будь-якого демократичного суспільства. Автор наголошує, що одним із проявів державного захисту конституційних прав на життя, свободу і особисту недоторканість є забезпечення безпеки громадянина у сфері кримінального провадження. З огляду на те, що проблема протиправного впливу на свідків, потерпілих, суддів, прокурорів, слідчих, дізнавачів, їхніх родичів і близьких осіб набула особливо гострого характеру, на законодавчому рівні було вжито заходів для посилення державного захисту цих осіб, які знайшли відображення в нормах спеціальних правових актів. На основі проведеного дослідження встановлено, що у ФРН було розроблено й ухвалено Закон «Про регулювання питань забезпечення захисту свідків, яким загрожує небезпека». Законом установлено, що заходи безпеки можуть бути застосовані до свідків, які дають або можуть надати важливі свідчення з метою встановлення істини по особливо тяжких злочинах, а також до їхніх родичів і близьких, якщо їхньому життю, здоров’ю або благополуччю загрожує небезпека. Зазначений закон забезпечує реалізацію Програми захисту свідків, якою встановлено режим секретності щодо даних про особу захищених осіб, а також мож- ливість їх переселення в інше місце проживання. Також досліджено досвід інших зарубіжних держав щодо стандартів цього інституту і визначено можливості їх реалізації на території нашої держави. Зроблено висновок: попри значну фінансову підтримку державної програми, забезпечення безпеки свідків у європейських державах і значний масив випадків її застосування, рівень забезпечення безпеки учасників кримінального провадження, як і ступінь довіри до правоохоронних органів, залишаються на досить низькому рівні, що має наслідком небажання суб’єктів надавати потрібні для розслідування дані.

Посилання

Брусніцин, Л. Забезпечення безпеки учасників процесу: можливості та перспективи розвитку КПК. Юстиція. 2003. № 5. С. 48.

Волосова Н. Ю., Федорова О. В. Кримінальне процесуальне законодавство США: загальна характеристика, законодавство штатів, порівняльний аналіз. Москва : Видавництво «Юрлітінформ», 2008. 264 с.

Witnesssecurity Program. URL: http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/ usam/title9/21mcrm.htm

Slate, Risdon N. The federal Witness Protection Program: its evolution and continuing growing pains. Criminal Justice Ethics. 1997. 22 Jun.

Правові основи захисту свідків в Австрії. Зарубіжний досвід правового регулювання з питань захисту учасників судочинства та практика його застосування. Москва, 2000. 356 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13