ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ЯК ВИМОГА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Анна Сергіївна Політова

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.17

Ключові слова:

корупція, корупційна злочинність, корупційні кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення, пов’язані з корупцією, Європейський Союз, євроінтеграція.

Анотація

У статті розглядається протидія корупції в Україні як вимога європейської інтеграції. Зазначено, що корупція є однією з найгостріших проблем, розв’язання якої є надзвичайно важливою і складною справою. Зазначено, що вона залишається серйозною проблемою, яка потребує постійної уваги, оскільки зумовлює значні витрати для державного бюджету, бізнесу та населення, перешкоджає внутрішнім та зовнішнім інвестиціям і підриває верховенства права. Надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу потребує виконання певних вимог, серед яких головне – протидія корупції. Зауважено, що із часів Революції Гідності у 2014 р. Україна здійснила два раунди судової та антикорупційної реформ (у 2014–2016 рр. та 2020–2021 рр.), щоб привести судову систему у відповідність до принципів верховенства права, зміцнити незалежність і підзвітність судів, а також створити незалежні антикорупційні органи. Проте вони не мали результатів. Приділено увагу визначенню поняття «корупція», яке вживають у міжнародних правових актах Європейського Союзу, а також інших міжнародно-правових актів у сфері протидії корупції й національному законодавстві. З огляду на положення Договору про функціонування Європейського Союзу, Протоколу до Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських співтовариств, укладених на основі статті К.3. Договору про Європейський Союз, Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, Конвенції ООН проти корупції, Міжамериканської конвенції проти корупції, Палермської конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, зроблено висновок про відсутність єдиного загальноприйнятого підходу до тлумачення корупції. Основним законом України щодо протидії корупції є Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції». Зазначено, що на офіційному вебпорталі Парламенту України – Верховної Ради України – зареєстровано 693 нормативно-правових акти, пов’язаних із корупцією, що вказує на намір рухатися в бік реформ, але не на викорінення самої корупції. Приділено увагу питанню стану протидії корупції в Україні та органам, які провадять діяльність у сфері запобігання корупції. Зроблено висновок, що сьогодні, попри повномасштабне вторгнення 24 лютого Російської Федерації на територію нашої держави, необхідно почати з маленьких кроків протидії корупції через реформування Конституційного Суду України, перезапуск усієї судової системи, залучаючи до цих процесів населення, громадські організації, що сприятиме підвищенню їх рівня довіри до держави і зниження індексу корупції.

Посилання

Statement by President von der Leyen on the Commission's opinions on the EU membership applications by Ukraine, Moldova and Georgia. URL: https://cyprus.representation.ec.europa.eu/ news/statement-president-von-der-leyen-commissions-opinions-eu-membership-applicationsukraine- moldova-2022-06-17_en (дата звернення: 14.10.2019).

Мейтус В.Ю. Коррупция. Экономический и информационный анализ. Київ : Норапринт, 2003. 257 с.

Бортошек М. Римское право. Определения. Понятия. Термины. Москва : Политиздат, 1989. 320 с.

Corruption is the abuse of power for private gain. European Commission web-site. URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organizedcrime-and-human-trafficking/ corruption_en (дата звернення: 14.10.2019).

Акт Ради від 27 вересня 1996 року про укладення Протоколу до Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських співтовариств від 27 вересня 1996 року. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-96#Text (дата звернення 14.09.2022)

Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text (дата звернення 14.09.2022)

Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/994_102#Text (дата звернення 14.09.2022)

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text (дата звернення 14.09.2022)

Камлик М. І., Невмержицький Є. В. Корупція в Україні. Київ : Товариство «Знання», КОО, 1998. 187 с.

Мазур І. Корупція як інститут тіньової економіки. Економіка і право. 2005. № 8. С. 68-74

Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. №1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (дата звернення 14.09.2022)

Україна опустилася в рейтингу «Індекс сприйняття корупції». URL: h t t p s : / / w w w. d w. c o m / u k / u k r a i n a - o p u s t y l a s i a -v- r e i t y n h u - i n d e k s - s p r y i n i a t t i a - koruptsii/a-60541369 (дата звернення 14.09.2022)

Корупція в Україні 2021: розуміння, сприйняття, поширеність. Звіт за результатами опитування населення та бізнесу. Київ, 2022. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2 022/07/1009488299966710444nacp_report_info_sapiens_2021_ukr_final_.pdf (дата звернення 14.09.2022)

Корупція в Україні 2021: розуміння, сприйняття, поширеність (презентація основних результатів дослідження). URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/ 2071711358087925173_total_rev4_final_.pdf (дата звернення 14.09.2022)

Гура В. Корупція: поняття та види, причини виникнення. Економічний аналіз, [S.l.], v. 32, n. 2, p. 73-81, тра. 2022. ISSN 2219-4649. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/ econa/article/view/2028/6565657085. (Дата доступу: 15 вер. 2022)

ЄС неефективно підтримує війну з корупцією в Україні – аудит. URL: https:// www.dw.com/uk/pidtrymka-borotby-z-koruptsiieiu-v-ukraini-z-boku-yes-maloefektynaaudyt/ a-59283177 (дата звернення 14.09.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13