РЕФОРМУВАННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Микола Іванович Пипяк
  • Юлія Анатоліївна Кокарча

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.16

Ключові слова:

Євроінтеграція, митне законодавство України, реформування, Європейський Союз, адміністрування митних платежів, українська економіка, протидія корупції.

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан реформування митного законодавства України в умовах євроінтеграції. Досліджено правові норми, які регулюють митний контроль в Україні. Вивчено зарубіжний досвід регулювання митних відносин. Зроблено висновки щодо необхідних напрямів реформування митного законодавства. Визначено недоліки чинного митного права України та напрями їх усунення. Проаналізовано позитивний ефект від гармонізації українського митного законодавства із законодавством Європейського Союзу. Досліджено досвід реформування митниці зарубіжних країн, які проходили шлях до вступу в Євросоюз. Розглянуто ризики проведення реформи митниці в умовах воєнного стану в Україні. Визначено порядок справляння митних платежів та особливості їх адміністрування. Проаналізовано діяльність митних органів щодо стягнення митних платежів, ефективність їхньої роботи та напрями вдосконалення цієї діяльності. Зроблено висновки щодо стану гармонізації митного права України із законодавством Євросоюзу. Оцінено досягнутий за останні роки прогрес у напрямі наближення митного права України до стандартів Європейського Союзу. Досліджено особливості функціонування режиму скасування (зменшення) ввізних мит, передбачених в Угоді про асоціацію України з Євросоюзом. Проаналізовано зміст митного кодексу Європейського Союзу. Зроблено висновки щодо його відмінності від митних кодексів інших європейських країн. Розглянуто сучасні проблеми, які впливають на регулювання митних платежів в Україні. Запропоновано способи підвищення ефективності адміністрування митних платежів, зокрема: установлення податкових ставок для максимального зменшення частки сировинної продукції в структурі експорту, розвиток партнерських відносин із громадянами та бізнесом, надання податкових пільг і знижок, збалансована політика державного протекціонізму, спрощення оформлення митних процедур і регулювання діяльності.

Посилання

Коваль О. О. Поняття та система адміністрування податків та зборів в Україні. Наше право. Київ. 2015. № 1. С. 159–164.

Конституція Пилипа Орлика – «Папки й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького». 5 квітня 1710 р. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua

Бригінець О. О., Марценюк А. І. Адаптація національного законодавства до норм Європейського Союзу: митна справа. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород. Вип. 46. Т. 1. 2017. С. 121–123.

Додін Є. В. Міжнародне співробітництво з питань митної справи : навч. посіб. / Є. В. Додін, В. В. Серафімов. Одеса : Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», 2012. 175 с.

Батанова Л. О. Система адміністрування митних платежів у контексті сучасних державних реформ в Україні на шляху до євроінтеграції. LEX PORTUS. № 6 (8). 2017. C. 65–74.

Хомутенко В. П., Запорожець О. Ф. Ризикоорієнтована система адміністрування митних платежів у процесі забезпечення економічної безпеки України. Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький. 2013. № 3 (Т. 2). С. 164–167.

Позняков С. П. Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Нац. акад. Держ. податк. служби України. Ірпінь, 2007. 21 с.

Марченко В. Б. Щодо застосування терміна «адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) у Податковому кодексі України. Часопис Київського ун-ту права. Київ, 2011. № 1. С. 120–123.

Селіванов А. О. Адміністрування податків: нові проблеми в адміністративному та фінансовому праві України. Право України. 2002. № 2. С. 34–38.

Податковий кодекс України, 2010. Офіційний вісник України. 2010. № 92. Т. 1. Ст. 3248.

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС: зміни у митних режимах сторін, 2016. URL: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=86d12c78-fc4d-4074-9f41-a121d7648822

Микольська Н. Як користуватися тарифними квотами. Короткий путівник для бізнесу. 2016. URL: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/01/26/7043904/

Шамборовський Г. О. Реформування митної служби в Україні в умовах Європейської економічної інтеграції. Інвестиції: практика та досвід. Київ. № 18. 2016. С. 27–31.

Система класифікації товарів в ЄС – що варто знати експортерам, 2015. URL: http:// persona.pumb.ua/ua/club/digest/detail.php?CODE=sistema-klassifikatsii-tovarov-v-es-chtostoit- znat-eksporteram.

Науково-практичний коментар Митного кодексу України. URL: http://legalexpert. in.ua/komkodeks/tku.html.

Фінансове право : підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки, О. П. Гетманець; Ю. М. Жорнокуй, О. В. Кашкарьова, Т. В. Колесник та інші. Xарків : Екограф, 2015. 500 с.

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_643.

Баранов С. О. Актуальні проблеми адміністрування митних платежів в Україні: сучасний аспект. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 3. С. 117–119.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13