МИТНІ ПЛАТЕЖІ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮВАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор(и)

  • Юрій Віталійович Оніщик

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.13

Ключові слова:

митні платежі, податок, збір, митне законодавство, податкове законодавство.

Анотація

Статтю присвячено сутності категорії «митні платежі» в законодавстві України та Європейського Союзу. Установлено, що визначення поняття «митні платежі» ні в українському, ні в європейському законодавстві не є досконалим. До митних платежів український законодавець зараховує мито, акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції). Однак митні органи вповноважені адмініструвати не лише ці платежі, а й певні інші види платежів (збори, плати). Ці платежі законодавцем не внесено до переліку митних. Наголошено, що їх сплачують при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України, а контроль за їх справлянням покладено на митні органи, у зв’язку з чим ці платежі доцільно зарахувати до митних. Звернуто увагу, що немає підстав уважати податки, що справляються при перетині товарами митного кордону «іншим податковим платежем», наприклад «митним платежем», а є сенс вести мову про податки, які справляються при перетині товарами митного кордону. Своєю чергою, мито є особливим митним платежем, що справляються лише при переміщенні товарів через митний кордон. Не містить чіткого розмежування між окремими видами митних платежів і європейське законодавство. Європейське законодавство до митних платежів зараховує будь-які платежі, які справляються при перетині товарами митного кордону. Констатовано, що поняття «митні платежі» як в українському, так і в європейському законодавстві, потребує перегляду та уніфікації. Одним із варіантів вирішення цієї проблеми є зарахування до митних усіх платежів, які справляються при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон, а не лише деяких. Іншим варіантом (найбільш доцільним) є застосування конструкції «платежі, що справляються при перетинанні митного кордону», до складу яких необхідно зарахувати: митні платежі (мито, митні збори); податки, що справляються при переміщенні товарів через митний кордон України (акцизний податок, податок на додану вартість).

Посилання

Митний кодекс України : Закон України від 13 березня 2012 року № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text (дата звернення: 14.09.2022).

Податковий кодекс України : Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 14.09.2022).

Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України : Закон України від 4 листопада 1999 року № 1212-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1212-14#Text (дата звернення: 14.09.2022).

Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них : наказ Міністерства фінансів України від 23 жовтня 2017 року № 862. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1385-17#Text (дата звернення: 14.09.2022).

Про затвердження Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів, Порядку обчислення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування та Розмірів відшкодувань за зберігання на складах митних органів товарів і транспортних засобів : наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року № 731. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1140-12#n18 (дата звернення: 14.09.2022).

Бюджетний кодекс України : Закон України від 8 липня 2010 року № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 14.09.2022).

Оніщик Ю. В. Правове регулювання митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу: фінансово-правовий аспект : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2014. 44 с.

Оніщик Ю. В. Правова конструкція «митні платежі»: проблеми сучасної інтерпретації. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2016. № 3–4. С. 23–28.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 21 березня 2014 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page#Text (дата звернення: 14.09.2022).

Жамкочьян С. С. Единое таможенное законодательство Европы: от Римского договора к Модернизированному Таможенному кодексу. Митна справа. № 4 (70). 2010. С. 3–12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13