ПОРЯДОК ОБРАННЯ НА ПОСАДУ СУДДІ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Лілія Мар’янівна Мосійчук

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.11

Ключові слова:

євроінтеграція, Суд справедливості Європейського Союзу, суддя.

Анотація

Процес європейської інтеграції у 2022 році отримав новий напрям розвитку – Україна та Молдова стали державами-кандидатами в члени ЄС. Оскільки сам Європейський Союз та його інституції динамічно еволюціонували, доцільно переглянути та модернізувати напрацьовані для України висновки. Цим викликаний науковий інтерес до Суду справедливості Європейського Союзу. Діяльність будь-якої судової інстанції (національної, наднаціональної чи міжнародної) визначають багато факторів, серед яких: правова база створення і функціонування, бюджетне фінансування та кадровий склад. Авторитетність суду, його легітимність багато в чому залежать від суддів, які там здійснюють правосуддя. Виокремлюють дві основні моделі процедури національного відбору кандидатів на посаду судді Суду справедливості Європейського Союзу – традиційну та змішану. Республіка Польща є членом Європейського Союзу з 2004 року і має відповідний досвід у цьому питанні, використовує змішану модель. Вибір прикладу польського порядку призначення на посаду судді Суду справедливості Європейського Союзу також викликаний значною подібністю наших правових систем та порядку формування суддівського корпусу в національних судах. На основі аналізу польського досвіду призначення на посаду судді Суду справедливості Європейського Союзу запропоновано при проведенні в перспективі національного конкурсу в Україні враховувати відповідність шести критеріям, напрацьованим комісією Суду справедливості Європейського Союзу. Також корисним буде вітчизняний досвід у частині подання декларації доброчесності, що застосовується під час процедури добору та призначення на посаду суддів в Україні. Процес відбору має бути максимально транспарентним, і його перебіг має відображатися в ЗМІ та на офіційних сайтах уряду та профільного міністра. Тому в складі уряду має з’явитися посада відповідного міністра і це потребуватиме відповідної законодавчої роботи.

Посилання

Кравчук В., Юхимюк О. Загальні аспекти правового статусу судді Суду Справедливості Європейського Союзу. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. 2022. № 4 (22). Київ : Видавництво Ліра-К, 2022

Комарова Т.В. Формування суддівського корпусу в Європейському Союзі: останні тенденції. Проблеми законності. 2018. № 141. С. 201–213.

Камінська І.В. Судова система ЄС: гносеологічні засади функціонування та розвитку. Часопис Київського університету права. 2020/1. С. 47–53

Consolidated version of the Treaty on European Union. URL: https://curia.europa.eu/jcms/ jcms/Jo2_7031/en/

Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European. URL: https://eurlex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN

Protocols: Annexes to the Treaty on the Functioning of the European Union. URL: https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN

Statute of the Court of Justice of the European Union. URL: https://curia.europa.eu/jcms/ upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-en-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf

Recommendations to national courts and tribunals in relation to the initiation of preliminary ruling proceedings. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ PDF/?uri=OJ:JOC_2019_380_R_0001

Комарова Т.В. Організація судової системи Європейського Союзу. Вісник НАН України. 2018. Том 25. № 1. С. 79–96

Półtorak N. Sąd Unii Europejskiej – reforma, kompetencje i rola w unijnym systemie ochrony prawnej, Europejski Przegląd Sądowy 2021, nr 8, s. 4–15.

Łazarska A. Rzecznicy krajowi de lege ferenda, Europejski Przegląd Sądowy 2021, nr 2, s. 18–24.

Court of Justice of the European Union (Офіційний сайт). URL: https://curia.europa.eu/ jcms/jcms/Jo2_6999/en/

Zarządzenie nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wyłaniania kandydatów na urząd sędziego i urząd rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210000592

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap. nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19961060492

Europejskie Trybunały – krajowe wybory. Krajowe postępowania w przedmiocie wyłonienia kandydatów na sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. URL: https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2022/06/Monitoring-wyborowsedzia- TSUE-ETPC.pdf

Council Decision of 25 February 2010 relating to the operating rules of the panel provided for in Article 255 of the Treaty on the Functioning of the European Union 2010/124. URL: https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0124

Шаповалова К.Р. Вдосконалення процедури призначення суддів Суду справедливості Європейського Союзу через використання блокчейн-технології. Порівняльно-аналітичне право. № 5, 2019. С. 467–469.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13