ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Євгенія Валеріївна Мінакова

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.10

Ключові слова:

місцеве самоврядування, контроль, верховенство права, демократія, децентралізація влади, євроінтеграція.

Анотація

У статті розкрито правове регулювання контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування для визначення його системи і напрямів удосконалення в умовах сучасних демократичних процесів в Україні, що зумовлені євроінтеграцією. Правове забезпечення контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування передбачає: регламентацію та організацію функціонування суб’єктів контролю; форми і методи реалізації контролю та нагляду; засади взаємодії органів місцевого самоврядування і суб’єктів контролю; гарантування законності при проведенні контролю, а також гарантування дотримання прав та інтересів громади і суспільства. Систему нормативно-правових актів у сфері контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування складають: 1) Конституція України; 2) міжнародні нормативно-правові акти, ратифіковані Верховною Радою України; 3) закони України; 4) підзаконні нормативно-правові акти. Обґрунтовано, що правове забезпечення контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування – це процес створення, приведення в дію та постійної підтримки нормативно визначених якостей відповідної діяльності, забезпечення досягнення її мети за допомогою нормативно-правових засобів. Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування розвивається у системі міжнародних актів. Внутрішній контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування забезпечується на законодавчому рівні та деталізується через локальну нормотворчість муніципальних органів. У питаннях організації і правового забезпечення внутрішнього контролю органи місцевого самоврядування користуються широкими дискреційними повноваженнями. Правова концепція державного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування перебуває у процесі формування. Одним із завдань децентралізації влади стало визначення нового підходу до організації контролю за дотриманням законності під час здійснення як власних, так і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування. У національному законодавстві громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування закріплюється умовно та фрагментарно. Для всебічного розвитку демократії в України підтримуємо закріплення інституту громадського контролю у Законі України «Про громадський контроль».

Посилання

Конституція України від 28.06.1996. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Сквірський І.О. Громадський контроль у публічному управлінні: теоретико-правові та праксеологічні аспеки : дис. ... д-ра. юрид. наук. Запоріжжя, 2013. 413 с.

Неугодніков А.О. Громадський контроль за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації: наближення до міжнародних стандартів. Lex Portus. 2019. № 6. C. 66–80.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.

Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 07.06.2001. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 33. Ст. 175.

Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014. Відомості Верховної Ради. 2014. № 49. Ст. 2056

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності : Закон України від 02.06.2016. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 533.

Смоляр О.А. Теоретико-правові засади контрольної діяльності у сфері місцевого самоврядування. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2013. № 26. С. 239–249.

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 (зі змін. та допов.). Відомості Верховної Ради України. 1996. № 47. Ст. 256. 10. Кравчук В.М. Громадський контроль у сфері місцевого самоврядування: проблеми ефективності. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 3. С. 16–20.

Наливайко Л.Р., Чепік-Трегубенко О.С. Децентралізація влади в Україні в умовах розбудови демократичного громадянського суспільства. Підприємництво, господарство і право. 2015. № 10. С. 44–47.

Касяненко Є.В. Інформаційно-комунікаційні технології у здійсненні громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект. Вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 3 (96). С. 40–45.

Касяненко Є.В. Теоретико-правова характеристика форм громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. Вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2017. №.4 (89). С. 71–79.

Мінакова Є.В. Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування: теоретико- правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук. Дніпро, 2021. 244 с.

Nalyvaiko L., Medіyanyk V., Minakova Ye. Control over the activities of local self-government bodies: concepts and types, object and subject. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 2. С. 34–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13