АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПАТЕНТНОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор(и)

  • Петро Васильович Макушев
  • Андрій Вікторович Хрідочкін

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.8

Ключові слова:

євроінтеграція, Європейське патентне відомство, європейський патент, Європейський Союз, інтелектуальна власність, патент, патентна система, патентне право.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню адміністративно-правових аспектів становлення регіональної патентної системи Європейського Союзу. Досліджено процес розвитку правової охорони результатів інтелектуальної діяльності у країнах Європейського Союзу. З’ясовано передумови та способи правового регулювання відносин інтелектуальної власності у праві Європейського Союзу, визначено зміст, характерні риси, сутність патентної системи Європейського Союзу та її місце у системі права Європейського Союзу. Установлено особливості уніфікації та гармонізації законодавства держав – членів Європейського Союзу з охорони прав інтелектуальної власності та формування регіональної патентної системи в Європейському Союзі, вироблення рекомендацій з удосконалення механізму наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності та змін національного законодавства відповідно до acquis Європейського Союзу. Досліджено ступень впливу на уніфікацію законодавства держав – членів Європейського Союзу з охорони прав інтелектуальної власності регіональних та універсальних міжнародних договорів. Визначено основні етапи уніфікації та гармонізації законодавства держав – членів Європейського Союзу з охорони інтелектуальної власності та особливості формування регіональної патентної системи Європейського Союзу. Обґрунтовано, що запровадження Європейським Союзом регіональної охорони прав інтелектуальної власності призвело до формування власне патентної системи Європейського Союзу як сукупності норм виникнення та здійснення прав інтелектуальної власності одночасно на території всього Європейського Союзу з інститутами права інтелектуальної власності Європейського Союзу охорони прав на торговельні марки, промислові зразки, сорти рослин, географічні зазначення та найменування походження. Установлено особливості уніфікації та гармонізації законодавства держав – членів Європейського Союзу з охорони прав на винаходи, що вміщує: визначальну роль, крім Паризької конвенції, Конвенцій Ради Європи (уніфікація положень матеріального права щодо винаходів, формальностей при поданні заявок та патентної класифікації країн Європи). Обґрунтовано, що при наближенні законодавства України у сфері інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу має встановлюватися та братися до уваги сукупність норм права Європейського Союзу, рішення Суду Європейського Союзу та норми законодавства держав – членів Європейського Союзу, що забезпечують функціонування відповідних інститутів охорони прав інтелектуальної власності.

Посилання

Овечкіна О.С. Гармонізація національного законодавства із правом Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності. Право.uа. 2017. № 2. С. 35–41.

Дахно І.І., Алієва-Барановська В.М. Право Європейського Союзу : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури. 2017. 413 с.

Медведєв Ю.Л., Сорока Г.Є. Право Європейського Союзу : навч.-метод. посібник Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. 287 с.

Михайлюк Г.О. Право Європейського Союзу з комерційних позначень : монографія. Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2016. 325 с.

Андрощук Г. Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського Союзу. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2012. № 5. С. 26–36.

Еннан Р.Є. Правова охорона інтелектуальної власності в Європейському Союзі : передумови формування, сучасний стан, тенденції розвитку. Часопис цивілістики. 2012. Вип. 13. С. 110–119.

Сорвачов О.В. Правове регулювання охорони промислових зразків в Європейському Союзі. Часопис Київського університету права. 2011. № 2. С. 197–200.

Андрощук Г. Національні стратегії розвитку інтелектуальної власності і досвід Фінляндії. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2012. № 1. С. 13–23.

Анакіна Т.М., Комарова Т.В., Трагнюк О.Я., Яковюк І.В. Право Європейського Союзу : основи теорії : підручник. Харків : Право, 2019. 360 с.

Ковальчук О.О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2014. 199 с.

Брацук І.З. Теоретико-правові засади імплементації права Європейського Союзу в національне право держав-членів : монографія. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. 229 с.

Єщук О.М., Саунін Р.Д. Міжнародний досвід адміністративно-правової охорони права на комп’ютерні програми. Форум права. 2011. № 3. С. 267–271.

Смирнова К.В. Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі : теорія і практика : монографія. Одеса : Фенікс, 2015. 429 с.

Мазуренко C.В., Еннан Р.Є. Правове регулювання інтелектуальної власності в Європейському Союзі. Актуальні проблеми держави і права. 2006. Вип. 27. С. 378–384.

Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу : формування, інститути, напрями розвитку : монографія. 2-ге вид. Київ : Академперіодика, 2020. 664 с.

Бенедисюк І. Про відповідність європейського і вітчизняного досвіду правового регулювання захисту прав інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2012. № 2. С. 67–73.

Завгородня В.М. Поняття європейського та адміністративного простору та концептуалізація його стандартів у первинному праві Європейського Союзу. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2015. № 1. С. 91–95.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13