СЕРВІСНА МИТНИЦЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Світлана Олександрівна Макарова

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.7

Ключові слова:

євроінтеграція, сервіс, митниця, сервісна митниця, послуга.

Анотація

У статті проаналізовано міжнародне законодавство щодо розвитку сервісної митниці в зарубіжних країнах, а саме в країнах ЄС. Світовий досвід розвитку економіки свідчить про необхідні зміни в економічній політиці, які насамперед залежать від умов посилення дієздатності держави та ефективного виконання нею своїх функцій. Одним із найважливіших важелів цієї дієздатності є підвищення ефективності функцій органів держави. Особливу увагу слід звернути на органи державної митної служби України. Митна служба є елементом економічної системи держави, на яку покладено виконання традиційних функцій адміністрування у сфері оподаткування та регулювання зовнішньої торгівлі. Митні органи активно виступають як соціально-економічний інститут, у якому прояв надання послуг здійснюється у вигляді особливої форми державного сервісного обслуговування [4]. У сучасних умовах органи митної справи значно полегшують торгівлю, сприяють транзитним перевезенням, також можемо спостерігати збільшення товарообігу та пасажиропотоків через митний кордон України. Регламентація відомостей і документів, що пред’являються, забезпечують правильне застосування вимог законодавства України з питань державної митної справи. Це означає, що поряд із виконанням традиційних функцій митні органи все активніше виступають як інститут сервісного обслуговування. Сервісна функція – це насамперед взаємозв’язок державних органів та суспільства, у вигляді надання повних послуг. Аналізуючи митне законодавство, можемо зазначити, що актуальним питанням залишається спрощення митного контролю та оформлення, надання сприятливих умов для товарообігу, консультування та послуги щодо оформлення документів [3]. Особливого значення в умовах сьогодення набуває, саме досвід країн ЄС. Згадаймо норми Міжнародної Конвенції «Про спрощення та гармонізацію митних процедур» (Кіотської конвенції, 1973 р.) та Рамкові стандарти безпеки та світової торгівлі від 2005 р., які стали основою для реалізації сервісної функції держави, а отже, стали підґрунтям створення «сервісної держави».

Посилання

Гунько К.І. Сервісна функція митних органів: потенціал теоретичного аналізу. Економічний вісник. 2018. № 1. С. 69–74.

Квеліашвілі І. Гармонізація національної митної політики з міжнародними нормами і стандартами в митній сфері. Державне управління і місцеве самоврядування. 2016. Вип. 1 (28). С. 74–80

Кузняк Б.Я., Свічкарь В.А. Особливості митного регулювання в країнах Європейського Союзу. Ефективна економіка. 2018. № 4. С. 1–5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ pdf/4_2018/9.pdf.

Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44–45. № 46–47. № 48. Ст. 552.

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція): Конвенція від 18.05.1973 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/5/2015#top.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу: Міжнародний документ від 09.10.2013 р. № 952/2013.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13