РОЛЬ РАДИ ЄВРОПИ У РЕФОРМУВАННІ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ У НАПРЯМІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Андрій Васильович Лапкін

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.3

Ключові слова:

система кримінальної юстиції, Рада Європи, міжнародні стандарти, євроінтеграція, суд, прокуратура, адвокатура.

Анотація

У науковій статті досліджено вплив Ради Європи на реформування системи кримінальної юстиції України. Мета статті – з’ясувати роль Ради Європи та її органів й інституцій у реформуванні системи кримінальної юстиції України, а також визначити основні напрями та інструменти реалізації її впливу на ці процеси. Обґрунтовано, що діяльність Ради Європи є одним із найбільш важливих правових інструментів європейської інтеграції України. Її роль у реформуванні системи кримінальної юстиції України виявляється у: 1) розробленні загальних для всіх країн – членів РЄ стандартів щодо системи кримінальної юстиції; 2) контролі за додержанням цих стандартів із боку України; 3) підтримці реформ у сфері кримінальної юстиції. Розглянуто систему стандартів Ради Європи у сфері кримінальної юстиції, які класифіковано на: 1) загальні (стосуються прав людини та механізмів їх захисту) та 2) спеціальні (присвячені питанням організації та функціонування системи кримінальної юстиції та окремих її інститутів: суду, прокуратури, адвокатури та ін.). Також їх можна поділити на: 1) формально обов’язкові (містяться у міжнародних договорах, які після ратифікації стають частиною національного законодавства України) та 2) рекомендаційні (мають властивості т. зв. «м’якого» права). Виявлено, що зусилля Ради Європи у процесі реформування системи кримінальної юстиції України виявляються у такому: 1) виробленні міжнародних стандартів як системи орієнтирів для реформування системи кримінальної юстиції України; 2) визначенні пріоритетних напрямів перебудови системи кримінальної юстиції; 3) оцінюванні рівня ефективності національної системи кримінальної юстиції та ступеня її реформування; 4) стимулюванні процесів трансформації за допомогою постійного моніторингу та контролю; 5) забезпеченні конкретного інструментарію реформування за допомогою матеріально-технічної та експертної підтримки.

Посилання

Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Мон. Київ : Юрінком Інтер, 2005. 512 с.

Статут Ради Європи від 5 травня 1949 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_001.

The European Convention on Human Rights: A living instrument. European Court of Human Rights, September 2020. URL: https://edoc.coe.int/fr/convention-europenne-des-droits-de-lhomme/ 8528-the-european-convention-on-human-rights-a-living-instrument.html.

Про Раду Європи. URL: https://www.coe.int/uk/web/kyiv/the-coe/about-coe.

Терлецький Д. Феномен «м’якого права» в контексті положень статті 18 Конституції України. Юридичний вісник. 2009. № 2. С. 10–16.

Смирнова К. Концепція «м’якого» права (soft law) в міжнародному праві та праві Європейського Союзу. Український часопис міжнародного права. 2012. №. 3. С. 74–78.

Шалінська І.В. Акти «м’якого права»: поняття та значення у міжнародному правопорядку. Соціологія права. 2011. № 2. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/39605.

Іскендеров Е. Ф. Правозахисна діяльність органів прокуратури : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10. Одеса, 2013. 242 с.

Щодо заявки України на вступ до Ради Європи: Висновок № 190 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи від 26.09.1995. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_590

The Venice Commission of the Council of Europe «For democracy through law». URL: https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=EN

Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції. URL: https://www.coe.int/uk/web/ kyiv/support-to-the-criminal-justice-reform-in-ukraine.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13