НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Маріанна Сергіївна Біленко

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.2.1

Ключові слова:

нормотворчість, послуга, правове регулювання, фінансові послуги, банк, банківська система, банківські послуги, гарантування вкладів фізичних осіб, банківська установа, воєнний стан

Анотація

У статті розглядається нормотворча діяльність у банківській сфері в умовах воєнного стану. Зазначено, що правове регулювання діяльності банків – це важлива функція держави, яку вона виконує з метою забезпечення стабільності банківської системи. Банківська система в Україні має дворівневу структуру, де верхнім рівнем є Національний банк України, що є головним банківським інститутом та управляє всією грошово-кредитною системою, а нижнім рівнем є всі інші банки. Сьогодні банківське законодавство є досить заплутаним і таким, що не зовсім різниться логікою власної побудови. Зауважено, що, незважаючи на введення воєнного стану на території України, банківська система країни продовжує працювати, банки продовжують забезпечувати платежі населення та бізнесу, але з урахуванням деяких тимчасових обмежень. У період дії воєнного стану в Україні прийнято низку нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання важливих сфер суспільних відносин та забезпечення їх стабільності для належної роботи банківської системи в надскладних умовах. Проаналізовано низку основних антикризових рішень регулятора, які ґрунтуються на захисті інтересів клієнтів банків, вкладників, бізнес-клієнтів щодо збереження доступу до власних та кредитних коштів, платежів і переказів. Постанова правлінням Національного банку України № 18 від 24 лютого 2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» є основним регулятором у банківській сфері, яка забезпечує надійність та стабільність функціонування банківської системи. Приділена увага розгляду рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банків, що перебувають під контролем Російської Федерації. Проаналізовано врегулювання діяльності кредитних спілок. У період воєнного стану змінено низку правил роботи банків та небанківських фінансових установ, зокрема тих, що надають послуги з кредитування. Визначено особливості нормотворчої діяльності у сфері гарантування вкладів фізичних осіб в умовах воєнного стану в Україні. Зроблено висновок та надано пропозиції щодо системної роботи та вдосконалення правового регулювання у відповідній сфері правовідносин.

Посилання

Кирилюк Д.К. До питання необхідності розробки та прийняття Банківського кодексу в Україні. Юридичний журнал. 2016. № 12. URL: http://www.justіnіan.com.ua/artіclе.php?іd=2484 (дата звернення: 19.05.2022).

Савенко Т.В. Структура елементів банківської системи та їх взаємозв’язок. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 24. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2011/6.pdf.

Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» : Закон України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20#Text (дата звернення: 19.05.2022).

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 19.05.2022).

Постанова Правління Національного банку України від 24.02.2022 р. № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22/conv#n2 (дата звернення: 19.05.2022).

Рішення Правління Національного банку України «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промисловоінвестиційний банк»». URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_25022022_90_rsh_bt. (дата звернення: 19.05.2022).

Рішення Правління Національного банку України «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства «Міжнародний Резервний Банк». URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_25022022_91_rsh_bt (дата звернення: 19.05.2022).

Постанова від 24 лютого 2022 року № 19 «Про особливості припинення діяльності банків в умовах воєнного стану». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0019500-22#Text (дата звернення: 19.05.2022).

Постановою Правління Національного банку України від 26 лютого 2022 року № 24 «Про врегулювання діяльності фінансових установ». URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_26022022_24 (дата звернення: 19.05.2022).

Постанова Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39 «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації». URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_06032022_39 (дата звернення: 19.05.2022).

Постанова Правління Національного банку України від 08 березня 2022 року № 42 «Про використання банками хмарних послуг в умовах воєнного стану в Україні». URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_06032022_39 (дата звернення: 19.05.2022).

Закону України від 15 березня 2022 року № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text (дата звернення: 19.05.2022).

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 01 квітня 2022 року № 2180-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2180-20#Text (дата звернення: 19.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА