СУДОВА ПРАКТИКА У СПОРАХ ПРО ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ПОРУШЕННІ УМОВ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ

Автор(и)

  • Євген Юійович Поливач

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.5.20

Ключові слова:

творець, авторське право, судова практика, експертиза, презумпція авторства, ліцензійний договір, ліцензіат, ліцензіар, спори у сфері інтелектуальної власнос- ті, захист майнових прав автора

Анотація

Стаття присвячена висвітленню питання захисту майнових прав творців комп’ютерних програм у судовому порядку в разі порушення умов авторських (ліцензійних) договорів, адже часто трапляються випадки використання комп’ютерних програм фізичними особами, організаціями та підприємствами без ліцензії, усупереч чинному законодавству, яке покли- кане регулювати відносини між автором і особами, які використовують твір. Мета наукової роботи полягає у проведенні аналізу сучасного стану захисту й охорони майнових прав автора, його правонаступників на комп’ютерні програми на прикладі судової практики. Позивачами даної категорії справ є: автори творів, їхні спадкоємці й особи, які набули права на твори відповідно до договору чи закону (суб’єкти авторського права, їхні право- наступники); виконавці творів, їхні спадкоємці й особи, які набули суміжні права відповідно до договору чи закону щодо виконань [10]. Відповідачами є користувачі (набувачі) автор- ських прав, які використовують твір за ліцензійним договором або авторським договором. Позивач зобов’язаний довести факт наявності в нього авторського права і суміжних прав, факт порушення його прав відповідачем, розмір шкоди, завданої відповідачем. Суду варто виходити з наявності матеріально-правової презумпції авторства. Відповідач, який заперечує проти позову, зобов’язаний довести дотримання вимог Закону № 3792–XII під час використання ним об’єкта авторського права і суміжних прав, а також спростувати передбачену цивільним законодавством презумпцію винного завдання шкоди. Згідно зі статтею 18 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та частиною 4 статті 433 Цивільного кодексу України комп’ютерні програми охороняються як літературні твори [3]. Також у судовій практиці, зокрема в постанові Верховного Суду України № 5 від 4 червня 2010 року зазначено, що комп’ютерні програми охороняються як об’єкти авторського права, а саме як літературні твори. Відповідна правова охорона застосовується і до комп’ютерних програм незалежно від способу їх вираження відповідно до норм статті 2 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів.

Посилання

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № № 40–44. 356 с.

Про авторське право і суміжні права : Закон України № 3792–ХІІ від 23 грудня 1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. 64 с.

ІТ право / за ред. О. Яворської. Львів : Левада, 2017. 470 с.

Ромащенко Д. Судова практика. Ліцензійні відносини. Юрист і Закон. 2018. № 14. URL: http://surl.li/ahaue (дата звернення: 17.09.2021).

Посібник для суддів з інтелектуальної власності / І. Бенедисюк та ін. Київ : К.І.С., 2018. 424 с.

Рішення Солом’янського районного суду міста Києва у справі № 2609/17205/12 від 21 березня 2014 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/37883157 (дата звернення: 17.09.2021).

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності : постанова Вищого господарського суду України № 12 від 17 жовтня 2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#Text (дата звернення:17.09.2021).

Судова практика вирішення спорів, пов’язаних із неправомірним використанням об’єктів авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет URL: http://surl.li/ahaty (дата звернення:17.09.2021).

Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав : постанова Верховного Суду України № 5 від 4 червня 2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10#Text (дата звернення:17.09.2021).

Тарасенко Л. Комп’ютерна програма як об’єкт інтелектуального права. URL: http://aphd.ua/publication-167/ (дата звернення: 17.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО